سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ارسال شده توسط محمدرضا شایسته خو در 91/4/28:: 4:19 عصر

قطعه ای از تاریخ بیهقی

داستان بردار کردن حسنک وزیر

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ی ابوالفضل بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است.

حسن بن محمد میکالی شناخته شده به حسنک وزیر، آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی بود که به دستور مسعود غزنوی و به فتوای خلیفه‌ی بغداد، تحت عنوان قرمطی یا اسماعیلی به دار آویخته شد.

و حسنک را به پای دار آوردند...

 

 

    1   2      >